Preporučeno

Točnost podataka i reklamacije

Točnost podataka

Postojanje točnih i potpunih podataka u Registru u interesu je i klijenata i korisnika Registra (financijskih institucija), zbog čega se pripremi podataka za dostavu i obradi dostavljenih podataka posvećuje posebna pozornost. 

Ako su ipak neki podaci netočni ili nepotpuni, klijentu se preporučuje da to prijavi (reklamira) onom korisniku Registra koji je netočan ili nepotpun podatak dostavio, a korisnik je obvezan, u skladu s točno određenom procedurom, postupiti po reklamaciji i otkloniti netočnosti ili nepotpunosti ako je reklamacija osnovana.

Reklamacija se uvijek podnosi korisniku Registra koji je netočan ili nepotpun podatak dostavio jer samo taj korisnik može provjeriti točnost ili potpunost podatka te, ako je reklamacija osnovana, otkloniti netočnosti ili nepotpunosti. 

Više o točnosti podataka pročitajte ovdje.

 

Vrste kreditnog izvješća

Vrste kreditnih izvješća za potrošače (građane) su:

  1. kreditno izvješće na osobni zahtjev potrošača - kreditno izvješće sačinjeno na temelju suglasnosti koju je potrošač dao HROK-u d.o.o., a koje služi za osobnu informiranost potrošača
  2. kreditno izvješće potrošača na zahtjev korisnika – kreditno izvješće sačinjeno na temelju suglasnosti koju je potrošač dao korisniku Registra u svrhu procjene kreditne izloženosti

 

Vrste kreditnih izvješća za poslovne subjekte su:

  1. kreditno izvješće na zahtjev poslovnog subjekta – kreditno izvješće sačinjeno na temelju suglasnosti  koju je poslovni subjekt (pravna osoba, obrtnik, poslovna djelatnost, jedinica lokalne uprave i samouprave) dao HROK-u d.o.o., a koje služi za osobnu informiranost poslovnog subjekta
  2. kreditno izvješće poslovnog subjekta na zahtjev korisnika – kreditno izvješće sačinjeno na temelju suglasnosti koju je poslovni subjekt (pravna osoba, obrtnik, poslovna djelatnost, jedinica lokalne uprave i samouprave) dao korisniku Registra u svrhu procjene kreditne izloženosti

 

Razlika između kreditnog izvješća na zahtjev korisnika i na osobni zahtjev, osim po namjeni, jest i u sadržaju: u kreditnom izvješću na zahtjev korisnika nisu imenovani vjerovnici novčanih obveza, niti  korisnici kojima se klijent obraćao sa zahtjevom za odobrenje kredita ili drugom vrstom zahtjeva, dok su u kreditnom izvješću na osobni zahtjev takvi podatci naznačeni.

Za detaljne informacije o pojedinoj vrsti kreditnog izvješća kliknite na naziv kreditnog izvješća.