Kreditno izvješće

Što je kreditno izvješće?

Kreditno izvješće je prikaz podataka o novčanim obvezama klijenta (fizičke osobe ili poslovnog subjekta) i urednosti njihovog podmirivanja. To se odnosi samo na podatke o kreditima, leasing zaduženja i sl., ali ne i na stanja tekućih ili štednih računa, oročenih depozita ili ostale imovine koju je klijent povjerio na čuvanje financijskoj instituciji.

 

Kako izgleda kreditno izvješće?

U nastavku se nalazi link na uzorak kreditnog izvješća potrošača u kojem su prikazane vrste podataka koje se prikazuju na samom kreditnom izvješću, kao što su identifikacijski podaci, adresa, telefon, sažetak o novčanim obvezama, detaljan pregled podataka za svaku novčanu obvezu (račun), podaci o upitima (zahtjevima) i podaci o zaposlenju:

Uzorak kreditnog izvješća potrošača

 

Zašto je kreditno izvješće važno i što se dobiva njegovom izradom?

Kreditno izvješće je važno prilikom donošenja odluke o novom zaduživanju, kako korisnicima Registra, tako i klijentima. Općenito, korištenje kreditnih izvješća povećava društvenu odgovornost svih koji odlučuju o zaduživanju.  

Kreditno izvješće daje korisniku Registra objektivne i opširne informacije koje mu pomažu u donošenju kvalitetnijih odluka i zahvaljujući tome dodatno se individualizira i ubrzava proces financiranja i povećava njegova dostupnost. 

Klijentima kreditno izvješće može ukazivati na prezaduženost, vlastitu ili osoba kojima jesu ili bi mogli biti jamci, sudužnici, zalogodavci i sl. S druge strane, kreditno izvješće može omogućiti klijentima da prilikom nekog od idućih zaduživanja postignu za sebe povoljnije uvjete financiranja.