Izjava o suglasnosti

Izjava o suglasnosti

Kreditno izvješće klijenta se može sačiniti jedino na temelju pisane suglasnosti klijenta (izjava o suglasnosti). Klijent izjavu o suglasnosti može dati:

  • HROK-u d.o.o. da za njega izradi kreditno izvješća na osobni zahtjev za klijentove osobne potrebe ili
  • određenom korisniku Registra da postavi upit u Registar i izradi kreditno izvješće na temelju kojeg će procijeniti klijentovu kreditnu sposobnost u svrhu odobravanja nove novčane obveze ili praćenja izvršenja ugovora po postojećoj novčanoj obvezi.

 

Prije potpisivanja izjave o suglasnosti djelatnik korisnika Registra ili HROK-a klijenta će informirati o svim bitnim činjenicama o Hrvatskom registru obveza po kreditima putem dokumenta Informacija o HROK-u i ponuda za davanje izjave za Registar. U sklopu tog dokumenta nalazi se i popis svih financijskih institucija, korisnica Registra, čiji podaci se nalaze u Registru.

Izjavom se može dati suglasnost za postavljanje jednog upita (jednokratna izjava) ili više upita (višekratna izjava).

Za izradu kreditnog izvješća na osobni zahtjev klijent može potpisati isključivo jednokratnu izjavu čije važenje prestaje postavljanjem jednog upita.

Za izradu kreditnog izvješća na zahtjev korisnika klijent može korisniku Registra potpisati jednokratnu ili višekratnu izjavu koja omogućava postavljanje više upita za vrijeme trajanja ugovornog odnosa za koji je izjava i ishođena.

Uvjeti korištenja višekratne izjave od strane korisnika Registra (svrhe postavljanja upita, trajanje izjave i sl.) su transparentni i klijentu dostupni u tekstu same višekratne izjave te u Informaciji o HROK-u i ponudi za davanje izjave, a možete ih pročitati i u nastavku teksta.

Potpisivanjem višekratne izjave klijent ostvaruje mogućnost realizacije određenih usluga kod financijskih institucija korisnica Registra bez potrebe za fizičkim dolaskom u poslovnicu.

 

Višekratna izjava o suglasnosti

Potpisivanjem višekratne izjave o suglasnosti klijent daje suglasnost određenom korisniku Registra da za njega može postaviti više upita u Registar u periodu trajanja ugovornog odnosa za čije odobrenje i/ili izvršenja je višekratna izjava i ishođena.

U tom periodu korisnik Registra smije postavljati upite u sljedećim slučajevima:

    1. za odobravanje nove novčane obveze
    2. za praćenje otplate postojeće novčane obveze u periodu trajanja iste – za ovu svrhu korisnik može zatražiti kreditno izvješće klijenta 4 puta godišnje, te dodatno u slučajevima kada korisnik ili klijent iniciraju izmjenu po postojećoj novčanoj obvezi
    3. u slučaju kada klijent želi ugovoriti novi proizvod ili mu korisnik želi ponuditi novi proizvod.

 

Svrha postavljanja upita 4 puta godišnje u periodu otplate novčane obveze je praćenje zaduženosti i urednosti u otplati novčanih obveza s ciljem točnijeg utvrđivanja kreditne sposobnosti klijenta onim korisnicima koji imaju zakonsku obvezu utvrđivanja iste u svrhu upravljanja kreditnim rizicima tijekom trajanja ugovornog odnosa.

Višekratna izjava za pravne osobe prestaje važiti prestankom svih ugovornih odnosa između klijenta i korisnika Registra.

Klijent u svakom trenutku može i opozvati izjavu o suglasnosti nakon čega korisnik po istoj više ne smije postavljati upite u Registar za sačinjavanje kreditnog izvješća. Jednokratna Izjava se može opozvati samo prije nego je na temelju nje postavljen upit, dok je višekratna Izjava opoziva tijekom cijelog vremena važenja. Opoziv se izjavljuje isključivo u pismenom obliku korisniku kojem je Izjava dana.