Podnošenje zahtjeva za dostavu kreditnog izvješća poslovnog subjekta u poslovnici banke

U kojim bankama se može podnijeti zahtjev?

Poslovni subjekt može podnijeti zahtjev za dostavu kreditnog izvješća u poslovnici bilo koje banke korisnice HROK-a, odnosno u organizacijskom dijelu banke nadležnom za poslovanje s poslovnim subjektima.

Popis banaka korisnica HROK-a kod kojih se može podnijeti zahtjev za dostavu kreditnog izvješća na osobni zahtjev možete naći ovdje.

Cijena kreditnog izvješća na zahtjev poslovnog subjekta naručenog u poslovnici banke korisnice

Cijena kreditnog izvješća na zahtjev poslovnog subjekta iznosi 200,00 kn (PDV uključen u cijenu) za sve načine dostave (dostava e-poštom, dostava običnom ili preporučenom poštom).

Trošak zaprimanja zahtjeva za kreditno izvješće na osobni zahtjev

Visinu troška zaprimanja zahtjeva za kreditno izvješće na zahtjev poslovnog subjekta određuje svaka banka za sebe.

Što je potrebno za podnošenje zahtjeva?

Zahtjev za dostavu kreditnog izvješća poslovnog subjekta može podnijeti isključivo osoba ili osobe zakonski ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta. Osoba koja nije zakonski ovlaštena za zastupanje poslovnog subjekta mora imati valjanu punomoć za zastupanje tog poslovnog subjekta.

Osoba koja je ovlaštena zastupati poslovni subjekt skupno s još nekom osobom može podnijeti zahtjev samostalno jedino uz valjanu punomoć za samostalno zastupanje tog poslovnog subjekta.

Za podnošenje zahtjeva za dostavu kreditnog izvješća na osobni zahtjev potrebno je sljedeće:

1. dokument* kojim se utvrđuje da je osoba (ili više njih u slučaju skupnog zastupanja) zakonski ovlaštena za zastupanje poslovnog subjekta (original na uvid)

2. važeća identifikacijska isprava osobe/osoba koje ishode kreditno izvješće poslovnog subjekta: osobna iskaznica, putovnica, stara osobna iskaznica i potvrda o podnesenom zahtjevu za izdavanje nove

3. MB poslovnog subjekta (iz Obavijesti o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku; nije potrebno donositi Obavijest ako osoba zna MB napamet)

4. OIB poslovnog subjekta (nije potrebno donositi potvrdu o OIB-u ako ga osoba zna napamet)

*Dokumentacija kojom se utvrđuju osobe zakonski ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta (original na uvid):

1. Pravne osobe - Rješenje o upisu u sudski registar odnosno registar nadležnog tijela, (ako je upis u registar propisan), akt nadležnog tijela o osnivanju (ako se poslovni subjekt ne upisuje u registar i nije osnovan na temelju zakona), izvod iz zakona (ako je poslovni subjekt osnovan temeljem zakona)

2. Jedinice lokalne uprave i samouprave - Odluka o objavi rezultata izbora za izbor župana/gradonačelnika/općinskog načelnika

Punomoć (kada kreditno izvješće na zahtjev poslovnog subjekta ishodi opunomoćenik) je valjana:

  • ako sadrži osnovne identifikacijske podatke o opunomoćitelju (naziv poslovnog subjekta, OIB/MB i sjedište) i opunomoćeniku (ime i prezime, OIB/MBG ili broj osobne iskaznice ili broj putovnice, adresu prebivališta)
  • ako je kao svrha navedeno ishođenje kreditnog izvješća na zahtjev poslovnog subjekta
  • ako je potpisana od strane osobe/osoba zakonski ovlaštenih za zastupanje poslovnog subjekta (opunomoćitelja)
  • ako opunomoćitelj priloži dokument na temelju kojeg se može utvrditi ovlaštenost potpisnika punomoći (Izvod iz sudskog registra za pravne osobe, Odluku o objavi rezultata izbora za izbor župana/gradonačelnika/općinskog načelnika za jedinice lokalne uprave i samouprave)

 

Dostava kreditnog izvješća na zahtjev poslovnog subjekta naručenog u poslovnici banke

HROK će poslovnom subjektu dostaviti njegovo kreditno izvješće na način i adresu naznačenu na Zahtjevu za dostavu kreditnog izvješća.

Dostava elektroničkom poštom

Kreditno izvješće se šalje u PDF formatu. Sve rizike slanja kreditnog izvješća elektroničkom poštom snosi poslovni subjekt.

Dostava običnom ili preporučenom poštom

Kreditno izvješće dostavlja se na adresu koju poslovni subjekt navede na obrascu Zahtjeva za dostavu kreditnog izvješća na osobni zahtjev.

Adresa za dostavu mora biti u Republici Hrvatskoj. Adresa za dostavu može biti različita od adrese sjedišta (npr. kontakt adresa), ali primatelj uvijek mora biti poslovni subjekt čije se kreditno izvješće izrađuje ili osoba ovlaštena za zastupanje tog poslovnog subjekta.  

Poslovni subjekt koji se odluči za dostavu običnom poštom prihvaća sve rizike slanja običnom poštom.

Svi zahtjevi za koje HROK zaprimi potpunu i ispravno popunjenu dokumentaciju tijekom radnog dana bit će obrađeni najkasnije u roku sljedeća tri radna dana.

Odustajanje od zahtjeva za dostavom kreditnog izvješća poslovnog subjekta

Poslovni subjekt može odustati od zahtjeva za izradom kreditnog izvješća isključivo tijekom dana u kojem je podnesen zahtjev i samo uz prethodnu provjeru u HROK-u da kreditno izvješće već nije izrađeno.

Poslovni subjekt koji želi odustati od podnesenog zahtjeva treba se javiti u poslovnicu banke u kojoj je podnio zahtjev, a zaposlenik banke će dalje postupiti prema utvrđenoj proceduri.

Poslovni subjekt ostvaruje pravo na povrat naknade za izradu kreditnog izvješća koju je uplatio HROK-u u punom iznosu, ali ne ostvaruje pravo na povrat troška zaprimanja zahtjeva za kreditnim izvješćem koje je uplatio banci kod koje je zahtjev predao.