Ishođenje kreditnog izvješća poslovnog subjekta u HROK-ovom uredu za klijente

Cijena kreditnog izvješća ishođenog u HROK-ovom uredu za klijente

Cijena kreditnog izvješća na zahtjev poslovnog subjekta ishođenog u HROK-ovom uredu za klijente je 200,00 kn (PDV uključen u cijenu).

Cijena se može platiti po dolasku u HROK (isključivo u gotovini) ili unaprijed putem internet bankarstva odnosno nalogom za prijenos. Ako se cijena uplati unaprijed, treba ponijeti dokaz o uplati (kopiju naloga za prijenos odnosno potvrdu o izvršenoj transakciji).

Podaci za uplatu:

 • primatelj: HROK d.o.o.
 • IBAN: HR0923400091110170499 
 • model: HR67
 • poziv na broj: OIB pravne osobe
 • svrha uplate: Kreditno izvješće na zahtjev poslovnog subjekta
 • uplatitelj: naziv poslovnog subjekta
 

Što je potrebno ponijeti za izradu kreditnog izvješća?

Kreditno izvješće poslovnog subjekta može ishoditi isključivo osoba ili osobe zakonski ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta. Osoba koja nije zakonski ovlaštena za zastupanje poslovnog subjekta mora imati valjanu punomoć za zastupanje tog poslovnog subjekta.
Osoba koja je ovlaštena zastupati poslovni subjekt skupno s još nekom osobom može ishoditi kreditno izvješće samostalno jedino uz valjanu punomoć za samostalno zastupanje tog poslovnog subjekta.

 

Za izradu kreditnog izvješća potrebno je sljedeće:

 1. dokument* kojim se utvrđuje da je osoba (ili više njih u slučaju skupnog zastupanja) zakonski ovlaštena za zastupanje poslovnog subjekta (original na uvid)
 2. važeća identifikacijska isprava osobe/osoba koje ishode kreditno izvješće poslovnog subjekta: osobna iskaznica, putovnica, stara osobna iskaznica i potvrda o podnesenom zahtjevu za izdavanje nove
 3. MB poslovnog subjekta (iz Obavijesti o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku; nije potrebno donositi Obavijest ako osoba zna MB napamet)
 4. OIB poslovnog subjekta (nije potrebno donositi potvrdu o OIB-u ako ga osoba zna napamet)
 5. 200 kn u gotovini ili kopija uplate.

 

*Dokumentacija kojom se utvrđuju osobe zakonski ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta (original na uvid):

 1. Pravne osobe – Provjera zakonski ovlaštenih osoba za zastupanje poslovnog subjekta vrši se uvidom u online bazu Sudskog registra (aktivni izvadak iz sudskog registra). U aktivnom izvatku iz sudskog registra mora biti naznačeno ime i prezime osobe koja je zakonski ovlaštena za zastupanje te je li ista ovlaštena zastupati samostalno ili skupno
 2. Jedinice lokalne uprave i samouprave - Odluka o objavi rezultata izbora za izbor župana/gradonačelnika/općinskog načelnika

 

Punomoć (kada kreditno izvješće na zahtjev poslovnog subjekta ishodi opunomoćenik) je valjana :

 • ako sadrži osnovne identifikacijske podatke o opunomoćitelju (naziv poslovnog subjekta, OIB/MB i sjedište) i opunomoćeniku (ime i prezime, OIB/MBG ili broj osobne iskaznice ili broj putovnice, adresu prebivališta)
 • ako je kao svrha navedeno ishođenje kreditnog izvješća na zahtjev poslovnog subjekta
 • ako je potpisana od strane osobe/osoba zakonski ovlaštenih za zastupanje poslovnog subjekta (opunomoćitelja)
 • ako opunomoćitelj priloži dokument na temelju kojeg se može utvrditi ovlaštenost potpisnika punomoći (Izvod iz sudskog registra za pravne osobe, Odluku o objavi rezultata izbora za izbor župana/gradonačelnika/općinskog načelnika za jedinice lokalne uprave i samouprave)