Korisnici DOR sustava

 1. ADDIKO BANK d.d.
 2. BANKA KOVANICA d.d.
 3. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
 4. HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.
 5. IMEX BANKA d.d.
 6. ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d.
 7. KARLOVAČKA BANKA d.d.
 8. OTP BANKA HRVATSKA d.d.
 9. PBZ STAMBENA ŠTEDIONICA d.d.
 10. PODRAVSKA BANKA d.d.
 11. PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
 12. RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.
 13. SBERBANK d.d.
 14. SLATINSKA BANKA d.d.
 15. WÜSTENROT STAMBENA ŠTEDIONICA d.d.
 16. ZAGREBAČKA BANKA d.d.

 

Sve potrebne informacije o obradi osobnih podataka u DOR sustavu, kao i informacije o ostvarivanju prava ispitanika, možete pronaći na web stranicama navedenih korisnika, kreditnih institucija i financijskih institucija koje su članice grupa kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj.