Obavijest o promjeni sjedišta HROK d.o.o.

 

Poštovani,

obavještavamo vas da Hrvatski registar obveza po kreditima d.o.o. posluje na novoj adresi:

HROK d.o.o.

Ulica Filipa Vukasovića 1

10000 Zagreb

Upis promjene adrese proveden je s danom 28. srpnja 2020. godine u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu. Brojevi telefona i telefaksa te adrese elektroničke pošte ostaju nepromijenjeni.

HROK d.o.o.

 

 

Kreditne institucije započinju s obradom i razmjenom podataka svojih klijenata

 

Kreditne institucije započinju s obradom i razmjenom podataka u Osnovnom sustavu registra (OSR sustav) posredstvom Hrvatskog registra obveza po kreditima d.o.o.  

Razmjena i obrada podataka klijenata kreditnih institucija u OSR sustavu temelji se na obvezi kreditnih institucija iz čl. 321. st. 2. do 5. Zakona o kreditnim institucijama da razmjenjuju podatke koji se odnose na njihove klijente za potrebe procjene kreditne sposobnosti ili upravljanja kreditnim rizikom te je usklađena i s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka te ostalim relevantnim propisima koji se odnose na zaštitu osobnih podataka.  

U OSR sustavu kreditne institucije će razmjenjivati podatke o novčanim obvezama svojih klijenata, pravnih i fizičkih osoba, i to radi procjene kreditne sposobnosti i radi upravljanja kreditnim rizikom. Ti podatci se odnose kako na postojeće, tako i na podmirene ili na drugi način zatvorene novčane obveze klijenata.