ESG izvještavanje

Održivi razvoj i široka tema ESG-a kao i prateći regulatorni okvir stavljaju cijelo gospodarstvo, financijski, ali i nefinancijski sektor, pred zajedničke izazove. Pokazalo se da je dostupnost pouzdanih ESG podataka od iznimne važnosti kako bi se ispunile regulatorne obveze s jedne strane i kako bi se mogle ciljano iskoristiti prilike procesa transformacije s druge strane.

Regulatorni okvir održivosti i regulatorne preporuke pred banke, kao aktivne sudionike na financijskom tržištu, postavljaju izazovne zahtjeve razvoja održivih financijskih proizvoda te unapređenja poslovnih procesa kojima će učinkovitije upravljati svojim okolišnim, društvenim i upravljačkim utjecajima i rizicima, odnosno primijeniti i pratiti ESG kriterije i rizike.

ESG platforma

Hrok je u suradnji s vodećim bankama u Republici Hrvatskoj razvio inicijalnu verziju upitnika za prikupljanje i pružanje podataka o okolišnom, društvenom i korporativnom upravljanju, koji će se redovito ažurirati. Banke će moći koristiti ESG izvještaje sastavljene prema ovom upitniku za upravljanje rizicima te kod uspostavljanja ili praćenja poslovnog odnosa s podnositeljem ESG podataka, sukladno regulatornim zahtjevima.

ESG upitnik dostupan je na online platformi koju je razvio Hrok, kako bi podržao poduzetnike u ispunjavanju njihovih obveza izvještavanja u području ESG-a te kako bi se doprinijelo postizanju međunarodnih ciljeva održivosti.

ESG upitnik može bez naknade popuniti svaka pravna osoba, neovisno o industriji, veličini ili (ne)obvezi izvještavanja u skladu s važećim uredbama ili direktivama Europske unije.

Registrirajte se i popunite ESG upitnik

Saznajte više

Prednosti za pravnu osobu

Harmonizacija

ESG upitnik se popunjava jednom – nema višestrukog popunjavanja sličnih i/ili istovjetnih podataka zasebno u svakoj pojedinoj instituciji.

Što dovodi do toga da se ESG upitnik popunjava na maksimalno učinkovit način uz minimalnu količinu birokracije

Sigurnost podataka

Platforma je kreirana uz primjenu najviših standarda Informacijske sigurnosti i upravljanjem pristupom u potpunosti pod kontrolom pravne osobe:
  • ovlaštenja za različite razine pristupa podacima od popunjavanja ESG upitnika
  • verifikacije predanih podataka elektroničkim potpisom u skladu sa eIDAS
  • upravljanje pristupom - kontrola pristupa Vašim podacima na platformi

Korisničko iskustvo

Popunjavanje ESG upitnika je u potpunosti digitalizirano:

  • grupirano po logičkim cjelinama
  • usmjeravano ponuđenim odgovorima te su
  • dodatne informacije, upute i pojašnjenja dostupna uz pitanja

Prednosti za korisnike ESG izvještaja

Pouzdanost

Platforma Hroka omogućava sigurno okruženje dizajnirano kako bi proces prikupljanja i dijeljenja poslovnih informacija bio u potpunosti vjerodostojan i transparentan poštujući najviše standarde iz djelokruga Informacijske i informatičke sigurnosti

Standardizacija

Jedinstveni opseg informacija dostupan kroz ESG izvještaj na Hrok ESG Platformi uvelike pojednostavljuje proces prikupljanja informacija od klijenata

Efikasnost

Bankama i ostalim zainteresiranim sudionicima na financijskom tržištu se omogućuje preuzimanje standardiziranih ESG podataka na jednostavan i siguran način, bez potrebe za traženjem tih podataka od svake pravne osobe pojedinačno te time posljedično efikasnije upravljanje rizicima
Kolačići Hrokove internetske stranice koriste samo nužne kolačiće (eng. cookies) kako bi Vam osigurali bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost korištenja naše web stranice.
Više informacija