Sustav koji pruža pouzdane podatke o obvezama klijenata

Hrok prikuplja i pruža podatke o kreditnoj povijesti klijenata kreditnih i financijskih institucija registriranih u Republici Hrvatskoj. Pružanjem točnih, potpunih, razumljivih i vjerodostojnih poslovnih informacija značajno unaprjeđujemo donošenje kvalitetnih odluka svojih korisnika i klijenata.

Institucije koje sudjeluju u razmjeni podataka

U razmjeni podataka u OSR sustavu sudjeluju ove institucije:

Kreditne institucije
ADDIKO BANK d.d.
AGRAM BANKA d.d.
BANKA KOVANICA d.d.
BKS BANK AG, GLAVNA PODRUŽNICA HRVATSKA
CROATIA BANKA d.d.
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.
IMEX BANKA d.d.
ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d.
J&T BANKA d.d.
KARLOVAČKA BANKA d.d.
KENTBANK d.d.
OTP BANKA d.d.
PARTNER BANKA d.d.
PODRAVSKA BANKA d.d.
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.
SAMOBORSKA BANKA d.d.
SLATINSKA BANKA d.d.
WÜSTENROT STAMBENA ŠTEDIONICA d.d.
ZAGREBAČKA BANKA d.d.

Leasing društva
ERSTE &STEIERMÄRKISCHE S-LEASING d.o.o.
I4NEXT LEASING CROATIA d.o.o.
OTP LEASING d.d.
PBZ-LEASING d.o.o.
RAIFFEISEN LEASING d.o.o.
UNICREDIT LEASING CROATIA d.o.o.

Kartična društva
ERSTE CARD CLUB d.o.o.
PBZ Card d.o.o.

Pristup osobnim podacima u OSR sustavu

Ako ste fizička osoba, potrošač ili poslovna djelatnost (obrt, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili slobodno zanimanje), prema Općoj uredbi o zaštiti podataka, imate pravo saznati:

 • obrađuju li se vaši podaci u OSR sustavu,
 • koji su to podaci,
 • koja kreditna/financijska institucija je dostavila vaše podatke u OSR sustav.

Kako biste saznali navedene informacije, podnesite zahtjev za pristup osobnim podacima u OSR sustavu. Zahtjev podnosite izravno kreditnoj instituciji/kartičnom društvu čiji ste klijent.

Zahtjev možete podnijeti i Hroku, pisanim putem, na adresu Hrok d.o.o., Ulica Filipa Vukasovića 1, 10000 Zagreb, uz obaveznu ovjeru vašeg potpisa kod javnog bilježnika u Republici Hrvatskoj. Ukoliko se nalazite u inozemstvu, potpis je potrebno ovjeriti u konzularnom uredu ili veleposlanstvu Republike Hrvatske.

To je trenutno jedini način na koji vas Hrok može pouzdano identificirati sukladno uputama voditelja obrade, a identifikacija je nužna kako bi se osigurala zaštita vaše privatnosti, odnosno umanjio rizik slanja Vaših osobnih podataka trećoj osobi.

Bez obzira kome podnosite zahtjev, u njemu je potrebno navesti sljedeće podatke:

 • ime, prezime i OIB,
 • način dostave - isključivo na jedan od dva ponuđena načina (e-mail ili preporučena pošta),
 • adresa na koju se šalje odgovor na vaš zahtjev te
 • naziv sustava za koji tražite pristup osobnim podacima (OSR).
 • naziv poslovne djelatnosti,
 • OIB i MB poslovne djelatnosti,
 • način dostave - isključivo na jedan od dva ponuđena načina (e-mail ili preporučena pošta),
 • adresa na koju se šalje odgovor na vaš zahtjev te
 • naziv sustava za koji tražite pristup osobnim podacima (OSR).

Na zahtjev će vam uvijek odgovoriti Hrok, neovisno kome ste podnijeli zahtjev. U odgovoru na zahtjev saznat ćete obrađuju li se vaši osobni podaci u OSR sustavu. Ako se obrađuju, dobit ćete kopiju vaših osobnih podataka iz OSR sustava.

Kolačići Hrokove internetske stranice koriste samo nužne kolačiće (eng. cookies) kako bi Vam osigurali bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost korištenja naše web stranice.
Više informacija