POTPISAN SPORAZUM O SURADNJI HROK-a I HAMAG BICRO-a O DIREKTNOM ISHOĐENJU KREDITNIH IZVJEŠĆA ZA POSLOVNE SUBJEKTE

 

Kao dodatnu pomoć poslovnim subjektima u realizaciji mjera za pomoć gospodarstvu sklopljen je Sporazum između HROK-a i HAMAG BICRO-a, kojim je HAMAG BICRO-u omogućeno da direktno od HROK-a ishodi kreditno izvješće na zahtjev poslovnog subjekta.

Ovime se poslovnim subjektima omogućava brže i jednostavnije podnošenje zahtjeva za specifične mjere „ESIF zajama za obrtna sredstva“ i „Mikro zajama za obrtna sredstva za ruralni razvoj“.

Za sve dodatne informacije molimo da se javite direktno HAMAG BICRO-u.

 

 

IZRADA KREDITNIH IZVJEŠĆA NA ZAHTJEV KLIJENTA OD 25. SVIBNJA 2018.:

1.       Građani (potrošači) – privremeno se ne izrađuju kreditna izvješća

2.       Poslovne djelatnosti (obrti, OPG i slobodna zanimanja) – privremeno se ne izrađuju kreditna izvješća

3.       Pravne osobe (j.d.o.o., d.o.o., d.d., udruge i dr.) – kreditno izvješće na zahtjev poslovnog subjekta možete zatražiti putem poslovnice banke

 

 

HROK ZASTAJE S RADOM ZA GRAĐANE I NASTAVLJA S RAZMJENOM PODATAKA I IZDAVANJEM KREDITNIH IZVJEŠĆA ZA PRAVNE OSOBE

 

Zagreb, 21. svibnja 2018. - Povodom početka primjene Opće Uredbe o zaštiti podataka (GDPR) u Europskoj Uniji, Vijeće korisnika Hrvatskog registra obveza po kreditima (HROK) donijelo je odluku prema kojoj će HROK 25. svibnja 2018. godine privremeno zastati s razmjenom podataka i  izdavanjem kreditnih izvješća za građane. HROK će, kao i do sada, razmjenjivati podatke i izdavati izvješća za pravne osobe, dok se za fizičke osobe koje obavljaju poslovnu djelatnost (obrti, OPG, slobodna zanimanja), također, neće izrađivati kreditna izvješća.

U tehničkoj i regulatornoj prilagodbi svog poslovanja, HROK želi otkloniti svaku potencijalnu nejasnoću u budućoj primjeni GDPR te će nastaviti s poslovanjem u punom opsegu svoje registrirane djelatnosti odmah nakon zadovoljavajuće prilagodbe novom propisu. U tom smislu valja spomenuti kako se GDPR počinje istovremeno primjenjivati u čitavoj EU, te su tako u izostanku pravne i poslovne prakse, nužne zbog kompleksnosti procesa usklađivanja sa GDPR, jednako kao i visine zapriječenih kazni, Austrija i Francuska odlučile u prvim mjesecima primjene GDPR-a odgoditi kažnjavanje i usmjeriti se na dodatne provjere i edukacije.

Također, prije početka primjene GDPR-a, s radom prestaje Sustav razmjene informacija o klijentima koji nisu ispunili svoju dospjelu obvezu u roku, koji je organiziran pri Hrvatskoj udruzi banaka, kako bi nakon završetka procesa prilagodbe novom europskom pravu, HROK nastavio s radom u punom opsegu razmjene podataka potrebnih za zaštitu od kreditnog rizika i za građane, te će o tome pravodobno obavijestiti javnost.

 

Preporučeno

Točnost podataka i reklamacije

Točnost podataka

Postojanje točnih i potpunih podataka u Registru u interesu je i klijenata i korisnika Registra (financijskih institucija), zbog čega se pripremi podataka za dostavu i obradi dostavljenih podataka posvećuje posebna pozornost. 

Ako su ipak neki podaci netočni ili nepotpuni, klijentu se preporučuje da to prijavi (reklamira) onom korisniku Registra koji je netočan ili nepotpun podatak dostavio, a korisnik je obvezan, u skladu s točno određenom procedurom, postupiti po reklamaciji i otkloniti netočnosti ili nepotpunosti ako je reklamacija osnovana.

Reklamacija se uvijek podnosi korisniku Registra koji je netočan ili nepotpun podatak dostavio jer samo taj korisnik može provjeriti točnost ili potpunost podatka te, ako je reklamacija osnovana, otkloniti netočnosti ili nepotpunosti. 

Više o točnosti podataka pročitajte ovdje.

 

Vrste kreditnog izvješća

 

Vrste kreditnih izvješća za poslovne subjekte su:

  1. kreditno izvješće na zahtjev poslovnog subjekta – kreditno izvješće sačinjeno na temelju suglasnosti  koju je poslovni subjekt (pravna osoba, jedinica lokalne uprave i samouprave) dao HROK-u d.o.o., a koje služi za osobnu informiranost poslovnog subjekta
  2. kreditno izvješće poslovnog subjekta na zahtjev korisnika – kreditno izvješće sačinjeno na temelju suglasnosti koju je poslovni subjekt (pravna osoba, jedinica lokalne uprave i samouprave) dao korisniku Registra u svrhu procjene kreditne izloženosti

 

Razlika između kreditnog izvješća na zahtjev korisnika i na osobni zahtjev, osim po namjeni, jest i u sadržaju: u kreditnom izvješću na zahtjev korisnika nisu imenovani vjerovnici novčanih obveza, niti  korisnici kojima se klijent obraćao sa zahtjevom za odobrenje kredita ili drugom vrstom zahtjeva, dok su u kreditnom izvješću na osobni zahtjev takvi podatci naznačeni.

Za detaljne informacije o pojedinoj vrsti kreditnog izvješća kliknite na naziv kreditnog izvješća.