Donacije u 2017. godini

HROK je u 2017. godini donirao financijska sredstva u ukupnom iznosu od 30.000 kuna. 

HROK kao element društveno odgovornog poslovanja kontinuirano donira društveno korisne aktivnosti, a posebno potrebite udruge, ustanove i pojedince.