Korisnici DOR sustava

 1. ADDIKO BANK d.d.
 2. AGRAM BANKA d.d.
 3. BANKA KOVANICA d.d.
 4. CROATIA BANKA d.d.
 5. ERSTE CARD CLUB d.o.o
 6. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
 7. HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.
 8. IMEX BANKA d.d.
 9. ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d.
 10. KARLOVAČKA BANKA d.d.
 11. KENTBANK d.d.
 12. OTP BANKA d.d.
 13. PBZ STAMBENA ŠTEDIONICA d.d.
 14. PODRAVSKA BANKA d.d.
 15. PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
 16. RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.
 17. RAIFFEISEN STAMBENA ŠTEDIONICA d.d.
 18. SBERBANK d.d.
 19. SLATINSKA BANKA d.d.
 20. WÜSTENROT STAMBENA ŠTEDIONICA d.d.
 21. ZAGREBAČKA BANKA d.d.

 

PRISTUP OSOBNIM PODACIMA U DOR SUSTAVU

Ukoliko ste potrošač, prema Općoj uredbi o zaštiti podataka, imate pravo na pristup osobnim podacima koje Vam omogućuje saznati:

- da li se Vaši podaci obrađuju u DOR sustavu,

- ukoliko se obrađuju, koji su to podaci,

- koja kreditna/financijska institucija je dostavila Vaše podatke u DOR sustav.

Kako biste saznali navedeno, potrebno je podnijeti zahtjev za pristup osobnim podacima u DOR sustavu. Zahtjev podnosite izravno onoj kreditnoj/financijskoj instituciji čiji ste klijent.

Zahtjev možete podnijeti i HROK-u, pisanim putem, na adresu HROK d.o.o., Ulica Filipa Vukasovića 1, 10000 Zagreb, no u tom slučaju uz obaveznu ovjeru Vašeg potpisa kod javnog bilježnika, jer je to trenutno jedini način na koji Vas HROK može pouzdano identificirati. Ova identifikacija je nužna kako bi se osigurala zaštita Vaše privatnosti, odnosno otklonio rizik slanja Vaših osobnih podataka trećoj osobi.

Bez obzira kome podnosite zahtjev, u njemu je potrebno navesti sljedeće podatke: 

- ime i prezime,

- OIB,

- željeni način dostave (e-mail ili preporučena pošta),

- adresa na koju se daje odgovor na Vaš zahtjev te

- naziv sustava za koji tražite pristup osobnim podacima (DOR). 

Na zahtjev će Vam uvijek odgovoriti HROK, neovisno kome ste podnijeli zahtjev. U odgovoru na Vaš zahtjev dobit ćete potvrdu da li se Vaši osobni podaci obrađuju u DOR sustavu, te ukoliko se obrađuju, dobit ćete kopiju Vaših osobnih podataka iz DOR sustava.