Korisnici DOR sustava

 1. ADDIKO BANK d.d.
 2. AGRAM BANKA d.d.
 3. BANKA KOVANICA d.d.
 4. CROATIA BANKA d.d.
 5. ERSTE CARD CLUB d.o.o
 6. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
 7. HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.
 8. IMEX BANKA d.d.
 9. ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d.
 10. KARLOVAČKA BANKA d.d.
 11. KENTBANK d.d.
 12. OTP BANKA d.d.
 13. PBZ STAMBENA ŠTEDIONICA d.d.
 14. PODRAVSKA BANKA d.d.
 15. PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
 16. RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.
 17. RAIFFEISEN STAMBENA ŠTEDIONICA d.d.
 18. SBERBANK d.d.
 19. SLATINSKA BANKA d.d.
 20. WÜSTENROT STAMBENA ŠTEDIONICA d.d.
 21. ZAGREBAČKA BANKA d.d.

 

Gore navedeni korisnici su, kao zajednički voditelji obrade u DOR sustavu, na svojim web stranicama objavili dokument Informacije o obradi osobnih podataka u DOR sustavu u kojemu možete pronaći detaljnije informacije o obradi osobnih podataka u DOR sustavu, te detaljnije informacije o tome kako možete, kod svakog od ovih korisnika, ostvariti svoja prava u slučaju da se Vaši podaci obrađuju u DOR sustavu. 

Jedno od tih prava je i pravo na pristup osobnim podacima koje Vam daje pravo da saznate obrađuju li se Vaši podaci u DOR sustavu, koji su to podaci i koje kreditne/financijske institucije dostavljaju te podatke u DOR sustav. 

Ako želite ostvariti to pravo zahtjev za pristup osobnim podacima u DOR sustavu možete podnijeti izravno kreditnim/financijskim institucijama čiji ste klijent. 

Zahtjev možete podnijeti i HROK-u, isključivo u papirnatom obliku, na adresu HROK d.o.o., Ulica Filipa Vukasovića 1, Zagreb, te uz obaveznu ovjeru Vašeg potpisa kod javnog bilježnika, jer je to jedini način na koji vas HROK može pouzdano identificirati, a identifikacija je nužna kako bi se osigurala zaštita vaše privatnosti, odnosno otklonio rizik slanja Vaših osobnih podataka trećoj osobi. 

Bez obzira kome podnosite zahtjev, u njemu je potrebno navesti sljedeće podatke: ime, prezime i OIB te željeni način dostave (e-mail ili preporučena pošta), adresa na koju se daje odgovor na Vaš zahtjev te sustav iz kojeg tražite kopiju Vaših osobnih podataka. Na zahtjev će Vam uvijek odgovoriti HROK, neovisno kome ste podnijeli zahtjev.