Kreditno izvješće

Što je kreditno izvješće?

Kreditno izvješće je prikaz podataka o novčanim obvezama klijenta (poslovnog subjekta) i urednosti njihovog podmirivanja. To se odnosi samo na podatke o kreditima, leasing zaduženja i sl., ali ne i na stanja tekućih ili štednih računa, oročenih depozita ili ostale imovine koju je klijent povjerio na čuvanje financijskoj instituciji.

  

Zašto je kreditno izvješće važno i što se dobiva njegovom izradom?

Kreditno izvješće je važno prilikom donošenja odluke o novom zaduživanju, kako korisnicima Registra, tako i klijentima. Općenito, korištenje kreditnih izvješća povećava društvenu odgovornost svih koji odlučuju o zaduživanju.  

Kreditno izvješće daje korisniku Registra objektivne i opširne informacije koje mu pomažu u donošenju kvalitetnijih odluka i zahvaljujući tome dodatno se individualizira i ubrzava proces financiranja i povećava njegova dostupnost. 

Klijentima kreditno izvješće može ukazivati na prezaduženost, vlastitu ili osoba kojima jesu ili bi mogli biti jamci, sudužnici, zalogodavci i sl. S druge strane, kreditno izvješće može omogućiti klijentima da prilikom nekog od idućih zaduživanja postignu za sebe povoljnije uvjete financiranja.