Kreditno izvješće na zahtjev klijenta

Kreditno izvješće na zahtjev poslovnog subjekta

Kreditno izvješće na zahtjev poslovnog subjekta je prikaz podataka o novčanim obvezama koje poslovni subjekti (pravne osobe, jedinice lokalne uprave i samouprave) imaju kod financijskih institucija korisnica HROK-a i urednosti njihovog podmirivanja.

Svaki poslovni subjekt može zatražiti svoje kreditno izvješće kad god želi i koliko god puta želi, bez navođenja razloga. 

Koje vrste podataka sadrži kreditno izvješće?

Kreditno izvješće na zahtjev poslovnog subjekta sadrži nekoliko grupa podataka:

  1. podatke za identifikaciju: tvrtku poslovnog subjekta, OIB/MBG, adresu sjedišta, broj telefona
  2. podatke o kreditnim i drugim novčanim obvezama: vrsta obveze, dužnički status, naziv kreditora, ugovoreni iznos/limit, iznos obveznog plaćanja i učestalost itd.
  3. podatke o instrumentu osiguranja (ako su dostupni): vrsta instrumenta osiguranja
  4. podatke o zahtjevima za kreditnim izvješćem poslovnog subjekta na zahtjev financijskih institucija i na zahtjev potrošača: datum zahtjeva, namjena, iznos, naziv kreditora

Za točnost i potpunost podataka odgovaraju financijske institucije korisnice Registra koje ih dostavljaju. Podaci se dostavljaju i u bazi HROK-a ažuriraju jednom mjesečno.

Gdje se može zatražiti kreditno izvješće?

Poslovni subjekt može zatražiti svoje kreditno izvješće isključivo u poslovnici bilo koje banke korisnice HROK-a odnosno u organizacijskom dijelu banke nadležnom za poslovanje s poslovnim subjektima – za detaljne informacije kliknite ovdje

Kreditno izvješće nije moguće zatražiti putem e-pošte jer izradi nužno prethodi potpisivanje Izjave o suglasnosti za izradu kreditnog izvješća te identifikacija osobe koja traži kreditno izvješće u ime poslovnog subjekta.

Tko može zatražiti kreditno izvješće?

Bilo da se kreditno izvješće na zahtjev poslovnog subjekta ishodi izravno u HROK-u ili naručuje u poslovnici banke odnosno organizacijskom dijelu banke nadležnom za poslovanje s poslovnim subjektima, može ga zatražiti:

  1. osoba ovlaštena za samostalno zastupanje ili osobe ovlaštene za skupno zastupanje
  2. opunomoćenik. 

Kolika je cijena?

Cijena kreditnog izvješća na zahtjev poslovnog subjekta iznosi 200,00 kn (PDV uključen u cijenu) za sve načine dostave (dostava e-poštom, dostava običnom ili preporučenom poštom).

Za detaljne informacije o podnošenju zahtjeva u poslovnici banke korisnice HROK-a kliknite ovdje.