Kreditno izvješće na zahtjev korisnika

Kreditno izvješće na zahtjev korisnika Registra (banaka, stambenih štedionica, kartičarskih kuća itd.) je prikaz podataka o novčanim obvezama klijenta (poslovnog subjekta) i urednosti njihovog podmirivanja sačinjen temeljem upita korisnika u svrhu procjene kreditne izloženosti klijenta.

Koje vrste podataka sadrži?

Kreditno izvješće na zahtjev korisnika sadrži nekoliko grupa podataka:

  1. podatke za identifikaciju poslovnog subjekta: tvrtku poslovnog subjekta, OIB/MB, adresu sjedišta, broj telefona
  2. podatke o kreditnim i drugim novčanim obvezama klijenta: vrsta obveze, dužnički status, ugovoreni iznos/limit, iznos obveznog plaćanja i učestalost itd.
  3. podatke o instrumentu osiguranja (ako su dostupni): vrsta instrumenta osiguranja
  4. podatke o zahtjevima za kreditnim izvješćem poslovnog subjekta na zahtjev korisnika: datum zahtjeva, namjena, iznos

 

Kreditno izvješće na zahtjev korisnika ne sadrži sljedeće podatke koji se prikazuju u kreditnom izvješću na osobni zahtjev klijenta:

  • nazive vjerovnika novčanih obveza - osim u slučaju kad se radi o novčanoj obvezi koju je odobrio taj korisnik (koji je izradio kreditno izvješće) ili članica iste grupacije
  • brojeve računa (kreditnih partija)
  • nazive korisnika koji su postavili prethodne zahtjeve za kreditnim izvješćem klijenta - osim u slučaju kada je zahtjev postavio taj korisnik (koji je izradio kreditno izvješće) ili članica iste grupacije
  • popis zahtjeva za kreditnim izvješćem na osobni zahtjev klijenta.

 

Za točnost i potpunost podataka odgovaraju korisnici Registra koji ih dostavljaju. Podaci se dostavljaju i u bazi HROK-a ažuriraju jednom mjesečno.

Kada korisnik smije zatražiti kreditno izvješće klijenta?

Za razliku od klijenta, koji svoje kreditno izvješće može zatražiti kad god želi i koliko puta želi i to bez navođenja razloga, korisnik Registra smije zatražiti kreditno izvješće klijenta u sljedećim slučajevima:

  1. prilikom odobravanje nove novčane obveze,
  2. u periodu otplate postojeće novčane obveze – u slučaju kada klijent ili korisnik iniciraju neku izmjenu po postojećoj novčanoj obvezi, te dodatno 4 puta godišnje i
  3. u slučaju kada klijent želi ugovoriti novi proizvod ili mu korisnik želi ponuditi novi proizvod.

 

Svrha postavljanja upita 4 puta godišnje u periodu otplate novčane obveze je praćenje zaduženosti i urednosti u otplati novčanih obveza s ciljem točnijeg utvrđivanja kreditne sposobnosti klijenta onim korisnicima koji imaju zakonsku obvezu utvrđivanja iste u svrhu upravljanja kreditnim rizicima tijekom trajanja ugovornog odnosa.

U svim prethodno navedenim slučajevima korisnik smije postaviti upit u Registar za sačinjavanje kreditnog izvješća klijenta samo ako je od klijenta prethodno pribavio izjavu o suglasnosti koja može biti jednokratna (za postavljanje samo jednog upita) ili višekratna (za postavljanje više upita). Detaljnije informacije o izjavi o suglasnosti možete pronaći na slijedećem linku Izjava o suglasnosti.