Načela rada HROK-a su:

- povjerljivost/tajnost - svi podaci u Registru se čuvaju kao poslovna/profesionalna tajna. Podaci se u Registru obrađuju i objedinjuju u kreditnom izvješću samo onda kada je klijent prethodno za to dao pisanu suglasnost i obznanjuju isključivo onom korisniku kojemu je suglasnost dana ili samom klijentu;

 - dobrovoljnost - klijent sam odlučuje da li želi ili ne želi dati pisanu suglasnost na temelju koje se sačinjava kreditno izvješće;

- svrsishodnost - podatci iz baza podataka u Registru mogu se razmjenjivati i objedinjavati samo radi sačinjavanja kreditnih izvješća na temelju prethodne pisane suglasnosti klijenta;

- objektivnost kreditnog izvješća – kreditno izvješće predstavlja objektivni prikaz kreditnih obveza koje klijent ima kod financijskih institucija korisnica HROK-a. Kreditno izvješće ne sadrži nikakve preporuke ili ocjene klijentove kreditne sposobnosti. Kreditno izvješće na zahtjev korisnika se sačinjava isključivo u svrhu procjene zaduženosti, rizičnosti i kreditne sposobnosti klijenta te poboljšanja položaja urednih klijenata u vjerovničko-dužničkim odnosima s korisnicima Registra (financijskim institucijama);

- cjelovitost - prilikom sačinjavanja kreditnog izvješća, razmjenjuju se i objedinjavaju svi podatci o klijentu iz svih baza podataka sadržanih u Registru, osim onih podataka čiju razmjenu i objedinjavanje je klijent zabranio;

- jednoobraznost – podatak o jednoj vrsti novčane obveze, odnosno svaki podatak iste vrste, uvijek se iskazuje na jednak način u bazi Registra te ima isto značenje u kreditnom izvješću;

- potpunost podataka za fizičke osobe i poslovne subjekte – kreditno izvješće sadrži pozitivne i negativne podatke o novčanim obvezama za fizičke osobe odnosno poslovne subjekte. Pozitivni podaci podrazumijevaju iznose novčanog zaduženja (kredita, leasinga, kreditne kartice i sl.), dok pod negativnim podacima podrazumijevamo podatke o neurednosti u izvršavanju obaveza kao što su iznos dospjele i nepodmirene novčane obveze, broj dana kašnjenja i sl. Također, obuhvaćeni su podaci o potencijalnim novčanim obavezama koje se prikazuju na kreditnom izvješću kao podatak o zahtjevima (upitima) za financiranje.