Osnovni podaci

Tvrtka: Hrvatski registar obveza po kreditima društvo s ograničenom odgovornošću za poslovne usluge

Skraćeni naziv: HROK d.o.o.

Sjedište i adresa: Nova Ves 17, 10 000 Zagreb

Članovi Uprave:
Mijo Brković, predsjednik Uprave
Zoran Bohaček, član Uprave

Članovi Nadzornog odbora:
Valter Kukuljan, predsjednik Nadzornog odbora
Ivan Gjurović, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
Ognjen Brakus, član Nadzornog odbora
Katarina Kraljević, član Nadzornog odbora
Mato Filipović, član Nadzornog odbora
Tonči Žuvela, član Nadzornog odbora
Siniša Butigan, član Nadzornog odbora

OIB: 43258044433

Matični broj: 01900951

Žiro-račun: 2340009-1110170499 kod Privredne banke Zagreb d.d.

IBAN: HR0923400091110170499 

Temeljni kapital: 13.500.000,00 uplaćen u cijelosti

Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu, Tt-04/11950-2, od 24.1.2005.

Kontakt podaci: 
Info telefon: 072 300 330
Telefaks: 01 4860 627 
E-mail: info@hrok.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka: 
E-mail: szop@hrok.hr