Osnovni podaci

Tvrtka: Hrvatski registar obveza po kreditima društvo s ograničenom odgovornošću za poslovne usluge

Skraćeni naziv: HROK d.o.o.

Sjedište i adresa: Ulica Filipa Vukasovića 1, 10000 Zagreb

Članovi Uprave:

Mijo Brković, predsjednik Uprave

Zoran Bohaček, član Uprave

Članovi Nadzornog odbora:

Anamarija Dujmović Brčić, predsjednica Nadzornog odbora

Dubravko-Ante Mlikotić, član Nadzornog odbora

Ivana Šoštarić, član Nadzornog odbora

Jadranko Grbelja, član Nadzornog odbora

Miroslav Kožul, član Nadzornog odbora

Sanja Valjin, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora

Sanja Vučković, član Nadzornog odbora

OIB: 43258044433

Matični broj: 01900951

Žiro-račun: 2340009-1110170499 kod Privredne banke Zagreb d.d.

IBAN: HR0923400091110170499 

Temeljni kapital: 13.500.000,00 uplaćen u cijelosti

Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu, Tt-04/11950-2, od 24.1.2005.

Kontakt podaci: 
Telefaks: 01 4860 627 
E-mail: info@hrok.hr

Službenik za zaštitu podataka: 
E-mail: szp@hrok.hr