Popis korisnika Registra

Banke

 

 

Addiko Bank d.d. (prije Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.)   Nava banka d.d. u stečaju
AGRAM BANKA d.d.   OTP banka Hrvatska d.d.
Banka Kovanica d.d.   Partner banka d.d.
BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska   Podravska banka d.d.
Centar banka d.d. u stečaju   Privredna banka Zagreb d.d.
Croatia banka d.d.   Raiffeisenbank Austria d.d.
Erste & Steiermärkische bank d.d.   Slatinska banka d.d.
Hrvatska poštanska banka d.d.   J&T banka d.d. (prije Vaba d.d. banka Varaždin)
Istarska kreditna banka Umag d.d.   Samoborska banka d.d.
Imex banka d.d.   Sberbank d.d.(prije Volksbank d.d.)
Jadranska banka d.d.   Zagrebačka banka d.d.
Karlovačka banka d.d.    
KentBank d.d. (prije Banka Brod d.d.)    

Stambene štedionice

   
HPB – stambena štedionica d.d.   Raiffeisen stambena štedionica d.d.
PBZ stambena štedionica d.d.   Wüstenrot stambena štedionica d.d.

Kartičarske kuće

   
Erste Card Club d.o.o.   PBZ Card d.o.o.

Leasing društva

   
Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o.   OTP Leasing d.d.
Hypo Alpe-Adria-Leasing d.o.o. u likvidaciji   PBZ Leasing d.o.o.
i4next leasing Croatia d.o.o.   SB Leasing d.o.o. u likvidaciji (prije SG Leasing d.o.o.)
IMPULS-LEASING d.o.o.   UniCredit Leasing Croatia d.o.o.
Mercedes-Benz Leasing Hrvatska d.o.o.    

Ostale financijske institucije

   
Porsche mobiliti d.o.o.    
     
Legenda:  
narančasta boja - korisnik dostavlja podatke i o potrošačima i o poslovnim subjektima
siva boja - korisnik dostavlja podatke samo o potrošačima (ne i o poslovnim subjektima)
crna boja - korisnik za sada ne dostavlja podatke niti o potrošačima niti o poslovnim subjektima
 

*Raniji korisnici Registra čiji se podaci o zatvorenim novčanim obvezama još uvijek nalaze u bazama podataka u Registru: Banco Popolare Croatia d.d.,Prva stambena štedionica d.d. i Splitska banka d.d.

 

Popis financijskih institucija korisnica HROK-a u primjeni od 15. siječnja 2019.