Popis korisnika Registra

Banke

 

 

Addiko Bank d.d. (prije Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.)   Nava banka d.d. u stečaju
Banka Kovanica d.d.   OTP banka Hrvatska d.d. 
BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska    Partner banka d.d.
Centar banka d.d. u stečaju   Podravska banka d.d.
Croatia banka d.d.   Privredna banka Zagreb d.d. 
Erste & Steiermärkische bank d.d.   Raiffeisenbank Austria d.d.
Hrvatska poštanska banka d.d.   Slatinska banka d.d.
Istarska kreditna banka Umag d.d.   Splitska banka d.d.
Imex banka d.d.   J&T banka d.d. (prije Vaba d.d. banka Varaždin)
Jadranska banka d.d.   Samoborska banka d.d.
Karlovačka banka d.d.   Sberbank d.d. (prije Volksbank d.d.)
KentBank d.d. (prije Banka Brod d.d.)   Zagrebačka banka d.d.
Kreditna banka Zagreb d.d.    

Stambene štedionice

   
HPB – stambena štedionica d.d.   Raiffeisen stambena štedionica d.d.
PBZ stambena štedionica d.d.   Wüstenrot stambena štedionica d.d.
Kartičarske kuće
   
 Erste Card Club d.o.o.    PBZ Card d.o.o.

Leasing društva

   
Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o.   OTP Leasing d.d. 
Hypo Alpe-Adria-Leasing d.o.o. u likvidaciji   PBZ Leasing d.o.o.
i4next leasing Croatia d.o.o.   SB Leasing d.o.o. (prije SG Leasing d.o.o.)
IMPULS-LEASING d.o.o.   UniCredit Leasing Croatia d.o.o.
Mercedes-Benz Leasing Hrvatska d.o.o.  

Ostale financijske institucije

   
Porsche mobiliti d.o.o.    
     
Legenda:  
narančasta boja - korisnik dostavlja podatke i o potrošačima i o poslovnim subjektima
siva boja - korisnik dostavlja podatke samo o potrošačima (ne i o poslovnim subjektima)
crna boja - korisnik za sada ne dostavlja podatke niti o potrošačima niti o poslovnim subjektima
 

*Raniji korisnici Registra čiji se podaci o zatvorenim novčanim obvezama još uvijek nalaze u bazama podataka u Registru: Banco Popolare Croatia d.d. i Prva stambena štedionica d.d.

 

Popis financijskih institucija korisnica HROK-a u primjeni od 28. lipnja 2018.