Popis korisnika Registra

Banke

 

 

Addiko Bank d.d. (prije Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.)   Nava banka d.d. u stečaju
AGRAM BANKA d.d.   OTP banka Hrvatska d.d.
Banka Kovanica d.d.   Partner banka d.d.
BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska   Podravska banka d.d.
Centar banka d.d. u stečaju   Privredna banka Zagreb d.d.
Croatia banka d.d.   Raiffeisenbank Austria d.d.
Erste & Steiermärkische bank d.d.   Slatinska banka d.d.
Hrvatska poštanska banka d.d.   J&T banka d.d. (prije Vaba d.d. banka Varaždin)
Istarska kreditna banka Umag d.d.   Samoborska banka d.d.
Imex banka d.d.   Sberbank d.d.(prije Volksbank d.d.)
Karlovačka banka d.d.   Zagrebačka banka d.d.
KentBank d.d. (prije Banka Brod d.d.)    
     

Stambene štedionice

   
PBZ stambena štedionica d.d.   Wüstenrot stambena štedionica d.d.
Raiffeisen stambena štedionica d.d.    

Kartičarske kuće

   
Erste Card Club d.o.o.   PBZ Card d.o.o.

Leasing društva

   
Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o.   OTP Leasing d.d.
i4next leasing Croatia d.o.o.   PBZ Leasing d.o.o.
IMPULS-LEASING d.o.o.   SB Leasing d.o.o. u likvidaciji (prije SG Leasing d.o.o.)
Mercedes-Benz Leasing Hrvatska d.o.o.   UniCredit Leasing Croatia d.o.o.
     
     
     
     
Legenda:  
narančasta boja - korisnik dostavlja podatke i o potrošačima i o poslovnim subjektima
siva boja - korisnik dostavlja podatke samo o potrošačima (ne i o poslovnim subjektima)
crna boja - korisnik za sada ne dostavlja podatke niti o potrošačima niti o poslovnim subjektima
 

*Raniji korisnici Registra čiji se podaci o zatvorenim novčanim obvezama još uvijek nalaze u bazama podataka u Registru: Banco Popolare Croatia d.d., Hypo Alpe-Adria-Leasing d.o.o. u likvidaciji, Jadranska banka d.d., Prva stambena štedionica d.d. i Splitska banka d.d.

 

Popis financijskih institucija korisnica HROK-a u primjeni od 10. lipnja 2019.