Povijest HROK-a

HROK d.o.o. je tvrtka koju je 2004. godine osnovalo 20 hrvatskih banaka radi ustroja i vođenja Hrvatskog registra obveza po kreditima, prvog potpunog kreditnog registra u Republici Hrvatskoj.

Potpuni kreditni registar je sustav za prikupljanje, obradu i razmjenu informacija o svim kreditnim obvezama klijenata financijskih institucija korisnica HROK-a i urednosti njihovog podmirivanja. U registru se objedinjuju i obrađuju podaci o svim kreditnim zaduženjima bez obzira na urednost njihovog podmirivanja.

Uz prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke, banke su u ljeto 2006. godine započele sa slanjem podataka u bazu Registra. Od svibnja 2007. godine HROK-ova kreditna izvješća za potrošače (građane) su na raspolaganju bankama s ciljem efikasnijeg upravljanja kreditnim rizicima te građanima u svrhu osobne informiranosti.

Od 2010. godine uz banke i stambene štedionice proširen je krug korisnika registra na leasing društva, kartične kuće i društva za potrošačko kreditiranje.

HROK je od studenog 2010. godine proširio svoju ponudu proizvoda kreditnim izvješćem za poslovne subjekte koja sadrže podatke o novčanim zaduženjima poslovnih subjekata koje isti imaju u financijskim institucijama korisnicama HROK-a.