Točnost podataka i reklamacije

Točnost podataka

Postojanje točnih i potpunih podataka u Registru u interesu je i klijenata i korisnika Registra (financijskih institucija), zbog čega se pripremi podataka za dostavu i obradi dostavljenih podataka posvećuje posebna pozornost. 

Ako su ipak neki podaci netočni ili nepotpuni, klijentu se preporučuje da to prijavi (reklamira) onom korisniku Registra koji je netočan ili nepotpun podatak dostavio, a korisnik je obvezan, u skladu s točno određenom procedurom, postupiti po reklamaciji i otkloniti netočnosti ili nepotpunosti ako je reklamacija osnovana.

Reklamacija se uvijek podnosi korisniku Registra koji je netočan ili nepotpun podatak dostavio jer samo taj korisnik može provjeriti točnost ili potpunost podatka te, ako je reklamacija osnovana, otkloniti netočnosti ili nepotpunosti. 

Koji podaci se mogu reklamirati?

Klijent ima pravo reklamirati bilo koji osobni ili financijski podatak iz kreditnog izvješća koji smatra netočnim ili nepotpunim. Iznimka su oni osobni podaci o čijoj promjeni korisnik nije bio obaviješten (npr. ako klijent nije obavijestio korisnika o promjeni adrese, broja telefona itd.). U tom slučaju smatra se da je korisnik dostavljao točan podatak jer je dostavljao posljednji važeći podatak o kojem je bio obaviješten.

Kako klijent dokazuje postojanje netočnog ili nepotpunog podatka?

Klijent može uočiti netočan ili nepotpun podatak na dva načina:

a) ako je zatražio kreditno izvješće na osobni zahtjev te je u njemu uočio podatak koji smatra netočnim ili nepotpunim
b) ako je korisniku Registra dao suglasnost za sačinjavanje kreditnog izvješća te mu je korisnik Registra priopćio kako se u kreditnom izvješću nalazi neki podatak koji klijent smatra netočnim ili nepotpunim.

Klijent ne mora prilikom podnošenja reklamacije donijeti kreditno izvješće iz kojeg je saznao za postojanje netočnog ili nepotpunog podatka, ali je važno da reklamaciju podnese isključivo kod onog korisnika koji je taj netočan ili nepotpun podatak dostavio.

Što ako klijent ne zna tko je dostavio netočan ili nepotpuni podatak?

U tom slučaju klijent može zatražiti kreditno izvješće na osobni zahtjev u kojemu će uz svaku novčanu obvezu biti naveden i naziv financijske institucije koja je tu novčanu obvezu odobrila. Za detaljne informacije o podnošenju zahtjeva za dostavu kreditnog izvješća na zahtjev poslovnog subjekta kliknite ovdje

Koji je rok za ispravak netočnog ili nepotpunog podatka?

Korisnik koji je zaprimio reklamaciju dužan je izvršiti provjeru reklamiranih podataka u najkraćem mogućem roku te o rezultatima provjere obavijestiti klijenta odmah nakon što budu poznati. Ukupan rok za ispravak netočnih ili nepotpunih podataka iznosi 30 dana, međutim u praksi se reklamacije rješavaju mnogo brže, najčešće unutar tjedan dana.

Što ako je reklamacija bila opravdana - ostvaruje li klijent pravo na besplatno kreditno izvješće?

Da, svaki klijent čija je reklamacija bila opravdana ostvaruje pravo na besplatno ispravljeno kreditno izvješće ako ga želi. Klijent koji je za pokretanje opravdane reklamacije najprije morao zatražiti kreditno izvješće na osobni zahtjev može birati između besplatnog ispravljenog kreditnog izvješća ili povrata naknade za zatraženo kreditno izvješće na osobni zahtjev.

Ispravljeno kreditno izvješće ili povrat naknade može se zatražiti u poslovnici korisnika čiji podaci su opravdano reklamirani.

Detaljne informacije o podnošenju zahtjeva za besplatnim ispravljenim kreditnim izvješćem ili povratnom naknade mogu se dobiti prilikom podnošenja reklamacije ili pozivom na info telefon HROK-a 072 300 330 (cijena poziva jednaka je cijeni poziva u fiksnoj mreži).