Korisnici OSR sustava

 1. ADDIKO BANK d.d.
 2. AGRAM BANKA d.d.
 3. BANKA KOVANICA d.d.
 4. BKS BANK AG, GLAVNA PODRUŽNICA HRVATSKA
 5. CROATIA BANKA d.d.
 6. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
 7. HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.
 8. IMEX BANKA d.d.
 9. ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d.
 10. J&T BANKA d.d.
 11. KARLOVAČKA BANKA d.d.
 12. KENTBANK d.d.
 13. OTP BANKA HRVATSKA d.d.
 14. PARTNER BANKA d.d.
 15. PBZ STAMBENA ŠTEDIONICA d.d.
 16. PODRAVSKA BANKA d.d.
 17. PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
 18. RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.
 19. RAIFFEISEN STAMBENA ŠTEDIONICA d.d.
 20. SAMOBORSKA BANKA d.d.
 21. SBERBANK d.d.
 22. SLATINSKA BANKA d.d.
 23. WÜSTENROT STAMBENA ŠTEDIONICA d.d.
 24. ZAGREBAČKA BANKA d.d.
 
 

Gore navedeni korisnici su, kao zajednički voditelji obrade u OSR sustavu, na svojim web stranicama objavili dokument Informacije o obradi osobnih podataka u Osnovnom sustavu registra između kreditnih institucija u kojemu možete pronaći detaljnije informacije o obradi osobnih podataka u OSR sustavu te detaljnije informacije o tome kako možete, kod svakog od ovih korisnika, ostvariti svoja prava u slučaju da se Vaši podaci obrađuju u OSR sustavu.

Jedno od tih prava je i pravo na pristup osobnim podacima koje Vam daje pravo da saznate obrađuju li se Vaši podaci u OSR sustavu, koji su to podaci i koje kreditne institucije dostavljaju te podatke u OSR sustav.

Ako želite ostvariti to pravo zahtjev za pristup osobnim podacima u OSR sustavu možete podnijeti izravno kreditnim institucijama čiji ste klijent.

Zahtjev možete podnijeti i HROK-u, isključivo u papirnatom obliku, na adresu HROK d.o.o., Ulica Filipa Vukasovića 1, 10000 Zagreb te uz obaveznu ovjeru Vašeg potpisa kod javnog bilježnika, jer je to jedini način na koji Vas HROK može pouzdano identificirati, a identifikacija je nužna kako bi se osigurala zaštita Vaše privatnosti, odnosno otklonio rizik slanja Vaših osobnih podataka trećoj osobi.

Bez obzira kome podnosite zahtjev, u njemu je potrebno navesti sljedeće podatke: ime, prezime i OIB te željeni način dostave (e-mail ili preporučena pošta), adresa na koju se daje odgovor na Vaš zahtjev te sustav iz kojeg tražite kopiju Vaših osobnih podataka. Na zahtjev će Vam uvijek odgovoriti HROK, neovisno kome ste podnijeli zahtjev.