Korisnici OSR sustava

 1. ADDIKO BANK d.d.
 2. AGRAM BANKA d.d.
 3. BANKA KOVANICA d.d.
 4. BKS BANK AG, GLAVNA PODRUŽNICA HRVATSKA
 5. CROATIA BANKA d.d.
 6. ERSTE & STEIERMÄRKISCHE S-LEASING d.o.o.
 7. ERSTE CARD CLUB d.o.o.
 8. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
 9. HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.
 10. I4NEXT LEASING CROATIA D.O.O.
 11. IMEX BANKA d.d.
 12. ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d.
 13. J&T BANKA d.d.
 14. KARLOVAČKA BANKA d.d.
 15. KENTBANK d.d.
 16. NOVA HRVATSKA BANKA d.d.
 17. OTP BANKA HRVATSKA d.d.
 18. OTP LEASING d.d.
 19. PARTNER BANKA d.d.
 20. PBZ Card d.o.o.
 21. PBZ-LEASING d.o.o.
 22. PODRAVSKA BANKA d.d.
 23. PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
 24. RAIFFEISEN LEASING d.o.o.
 25. RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.
 26. SAMOBORSKA BANKA d.d.
 27. SLATINSKA BANKA d.d.
 28. UNICREDIT LEASING CROATIA d.o.o.
 29. WÜSTENROT STAMBENA ŠTEDIONICA d.d.
 30. ZAGREBAČKA BANKA d.d.

 

 

PRISTUP OSOBNIM PODACIMA U OSR SUSTAVU

Ukoliko ste fizička osoba, potrošač ili poslovna djelatnost (obrt, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili slobodno zanimanje), prema Općoj uredbi o zaštiti podataka, imate pravo na pristup osobnim podacima koje Vam omogućuje saznati:

- da li se Vaši podaci obrađuju u OSR sustavu,

- ukoliko se obrađuju, koji su to podaci,

- koja kreditna/financijska institucija je dostavila Vaše podatke u OSR sustav.

Kako biste saznali navedeno, potrebno je podnijeti zahtjev za pristup osobnim podacima u OSR sustavu. Zahtjev podnosite izravno onoj kreditnoj instituciji/kartičnom društvu čiji ste klijent.

Zahtjev možete podnijeti i HROK-u, pisanim putem, na adresu HROK d.o.o., Ulica Filipa Vukasovića 1, 10000 Zagreb, no u tom slučaju uz obaveznu ovjeru Vašeg potpisa kod javnog bilježnika, jer je to trenutno jedini način na koji Vas HROK može pouzdano identificirati. Ova identifikacija je nužna kako bi se osigurala zaštita Vaše privatnosti, odnosno umanjio rizik slanja Vaših osobnih podataka trećoj osobi.

Bez obzira kome podnosite zahtjev, u njemu je potrebno navesti sljedeće podatke:

a) ukoliko zahtjev podnosite kao potrošač

- ime, prezime i OIB,

- željeni način dostave (e-mail ili preporučena pošta),

- adresa na koju se šalje odgovor na Vaš zahtjev te

- naziv sustava za koji tražite pristup osobnim podacima (OSR).

b) ukoliko zahtjev podnosite isključivo kao poslovna djelatnost (obrt, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, slobodno zanimanje)

- naziv poslovne djelatnosti,

- OIB i MB poslovne djelatnosti,

- željeni način dostave (e-mail ili preporučena pošta),

- adresa na koju se šalje odgovor na Vaš zahtjev te

- naziv sustava za koji tražite pristup osobnim podacima (OSR).

Na zahtjev će Vam uvijek odgovoriti HROK, neovisno kome ste podnijeli zahtjev. U odgovoru na Vaš zahtjev dobit ćete potvrdu da li se Vaši osobni podaci obrađuju u OSR sustavu, te ukoliko se obrađuju, dobit ćete kopiju Vaših osobnih podataka iz OSR sustava.