Upute za elektroničko potpisivanje dokumenata putem Hrok platforme

Na ESG platformi možete elektronički potpisati dokument ili poslati e-mail pozivnicu za potpisivanje drugoj osobi/osobama.

Osobe kojima šaljete pozivnicu u e-mail-u će dobiti poveznicu putem koje pristupaju potpisivanju bez potrebe za prethodnom registracijom na Hrok portalu.

Preduvjeti

Preduvjet za potpisivanje je da posjedujete kvalificirani certifikat za elektroničko potpisivanje, što znači:

 • eOsobna iskaznica (mora biti aktivirana)
 • Certilia poslovni (ili osobni) kvalificirani elektronički certifikat za udaljeni elektronički potpis (u oblaku)
 • AKD komorske kartice za elektroničko potpisivanje (liječnici, odvjetnici, građevinari, …)
 • FINA poslovni (ili osobni) certifikat na QSCD kripto-uređaju ili za udaljeni e-potpis (u oblaku)
 • FINA poslovni (ili osobni) certifikat na USB sticku ili pametnoj kartici, koji se koristi kod predaje godišnjih financijskih izvještaja, pod uvjetom da se radi o kvalificiranom certifikatu

Ako nemate kvalificirani certifikat

U slučaju da ne posjedujete kvalificirani certifikat možete 

 1. aktivirati vašu elektroničku osobnu iskaznicu (eOsobna); na linku u nastavku navedene su upute AKD-a za aktivaciju: https://www.eid.hr/hr/eosobna/clanci/aktiviraj-eoi  ili
 2. nabaviti kvalificirani certifikat za elektroničko potpisivanje kod nekog od ovlaštenih izdavatelja (AKD, Fina), npr.:

Mogućnosti potpisivanja

Dvije su mogućnosti potpisivanja na Hrok portalu:

 1. potpisivanje na računalu ili mobitelu (preuzmete PDF dokument, potpišete ga te učitate na Hrok portal)
 2. potpisivanje na Certilia platformi

Potpisivanje na računalu ili mobitelu

Potpisivanja se sastoji od 3 koraka:
1. preuzimanje (download) dokumenta u PDF formatu
2. potpisivanje PDF dokumenta:

 • korištenjem odgovarajućeg kriptografskog uređaja - USB token, pametna kartica (smart card) i sl. ili
 • korištenjem Internet preglednika ili aplikacije za udaljeno potpisivanje (u oblaku) na mobitelu ili računalu

3. Predaja (upload) elektronički potpisanog dokumenta (sadrži potrebne elektroničke potpise)

 

Aplikacije

Aplikacije koju možete koristiti za potpisivanje na vašem računalu:

 • Adobe (Acrobat) Reader ili Adobe Acrobat aplikacija za računalo; pokrenite apliakciju, učitajte PDF  pa odaberite „Koristi certifikat“ i „Digitalno potpiši“ te slijedite upute iz aplikacije

Kod uređaja koji sadrže dva tipa certifikata (potpisni i identifikacijski), potrebno je odabrati potpisni certifikat.

Potpis u oblaku

Za potpisivanje u oblaku možete koristiti npr.:

Potpisivanje kroz Certilia platformu

Certilia je besplatni servis za udaljeno potpisivanje dokumenata kvalificiranim elektroničkim potpisom (potpis u oblaku), koji se zasniva na certifikatima kakvi se nalaze na elektroničkim osobnim iskaznicama (eOsobna).

Kod ovog načina potpisivanja nije potrebno preuzimanje i predaja PDF dokumenta, već ćete biti preusmjereni na Certilia web stranicu gdje možete nastaviti potpisivanje putem:

 • mobilnog uređaja (Certilia mobilna aplikacija) ili
 • eOI aplikacije i čitača kartica u koji je potrebno umetnuti vašu (aktiviranu) osobnu iskaznicu.

Nakon uspješnog potpisivanja dokumenta, Certilia će vas preusmjeriti automatski nazad na Hrok portal.

Preduvjet za korištenje je da imate aktiviranu eOsobnu i aktiviranu Certilia uslugu (https://www.certilia.com/kako-aktivirati-certilia-mobileid-s-osobnom-iskaznicom/) ili da imate neki drugi kvalificirani certifikat za udaljeno potpisivanje na Certilia platformi.

Podrška

Za sva dodatna pitanja vezana za elektroničko potpisivanje na Hrok portalu možete nam pisati na podrska@hrok.hr.

 

Primjeri

Pozivnicu je moguće poslati na način da se upiše e-mail adresa potpisnika u predviđeno polje i klikne gumb „Pošalji pozivnicu“ u nastavku.
Informacije o poslanoj pozivnici, odnosno e-mail adresa na koju je poslana pozivnica biti će ispisana kraj imena potpisnika.
Jednom poslanu pozivnicu moguće je i povući klikom na gumb „Povuci pozivnicu“.


Kolačići Hrokove internetske stranice koriste samo nužne kolačiće (eng. cookies) kako bi Vam osigurali bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost korištenja naše web stranice.
Više informacija